image

Anna Krajewska

Jestem nauczycielem akademickim, dydaktykiem, trenerem biznesu, doradca zawodowym

Jestem nauczycielem akademickim, dydaktykiem, trenerem biznesu, doradca zawodowym, autorką podręcznika „Kompetencje personalne i społeczne" oraz ćwiczeń i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz kursów on-line i wielu artykułów. Twórczynią innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, gier szkoleniowych. Prowadzę szkolenia dla biznesu, szkolenia dla nauczycieli, trenerów, doradców zawodowych, warsztaty rozwojowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu kompetencji społecznych, wykorzystując elementy pedagogiki teatru, w tym impro. Więcej o mnie na stronie akrajewska.pl