image

Artur Winiarski

Jestem psychoterapeutą Gestalt, trenerem warsztatów psychoedukacyjnych i doradcą kariery.

Od kilkunastu lat pracuję jako trener warsztatów psychoedukacyjnych i doradca kariery w wielu projektach europejskich, jak również dla partnerów biznesowych na terenie całego kraju.

W latach od 2005 do 2019 roku pracowałem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie miałem przyjemność stworzenia i kierowania pracami Biura Karier oraz Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego (www.szkolenia.uksw.edu.pl), gdzie prowadziłem autorskie zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu.

Lubię się uczyć, doskonalić i poszerzać wachlarz swoich różnorodnych umiejętności. Jestem absolwentem „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, „Doradztwa zawodowego i edukacyjnego” w Wyższej Szkole im.J.Tischnera w Krakowie, 3-semestralne „Przygotowanie pedagogiczne” w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Jestem również dwukrotnym absolwentem Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jednocześnie w okresie od 2012 do 2013 uczestniczyłem w rocznym kursie – Studium Psychoterapii i Psychologii Zorientowanej na Procesu w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr ewid.2682).

Od 2012 do 2016 roku uczestniczyłem w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii GESTALT w Krakowie (ww.w.gestalt.pl), gdzie doskonaliłem, umiejętności terapeutyczne.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt, absolwentem Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, należącego do International Federation of Gestalt Training Organization (FORGE), European Association for Psychotherapy (EAP), European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Bardzo cenne jest dla mnie to, że praca z ludźmi poprzez autentyczność historii, doświadczeń i emocji pozwala na większą otwartość, zaufanie, zaangażowanie i profesjonalizm. Praca z grupami to nieustające poznawanie, odkrywanie, doskonalenie i zdobywania cennego doświadczanie. Pracuję z poszanowaniem różnorodności seksualnej i płciowej każdego człowieka, udzielam wsparcia psychologicznego osobom LGBTQ i ich rodzinom. W latach od 2019 do 2021 studiowałem podyplomowe studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” powołane przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2021 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie.

W kręgu moich zawodowych zainteresowań jest praca z klientem indywidualnym, jak i grupowym. Jeśli poszukujesz swej własnej ścieżki rozwojowej i pragniesz na nią wkroczyć, jestem gotów towarzyszyć ci w tej niezwykłej przygodzie. Zapraszam do kontaktu, który przy naszym wspólnym zaangażowaniu pozwoli Ci dokonać realnej zmiany w Twoim życiu.

Jestem osobą o silnej motywacji do dalszego kształcenia się, jak i pracy. W życiu towarzyszą mi słowa Św. Augustyna „Musi się w Tobie palić to, co chcesz zapalić w innych” oraz kard. S. Wyszyńskiego „Wszystko to, co jest przed Tobą, pozostaje do zdobycia”.


Więcej o mnie na stronie www.arturwiniarski.pl oraz na portalu ZnanyLekarz.pl - Artur Winiarski