Młodzi ludzie u progu dorosłości, podejmując decyzje o swojej przyszłości zawodowej (kierunek studiów, wybór zawodu), wymagaj? szczególnego wsparcia. Decyzja o wyborze drogi nauki i kariery jest trudna, a dodatkowy stres związany ze zdawaniem egzaminu maturalnego powoduje, że często jest podejmowana w czasie wzmożonej presji i napicia. Dlatego w tym okresie istotne jest stworzenie młodemu człowiekowi warunków do świadomego odkrywania indywidualnych zasobów, które są podstawa zawodowego samookreślenia.

Młodym osobom, które nie wiedza jaki kierunek zawodowy obrać, lub tym, którzy chcieliby upewnić się, czy trafnie wybrali, proponujemy dwa rodzaje wsparcia:

  • konsultacje indywidualne z doradcą kariery,
  • udział w warsztatach grupowych:
  • „Wyprawa po przyszłość”– pomagają w określeniu swoich mocnych stron i predyspozycji pod kątem wyboru przyszłości zawodowej;
  • Stres przed egzaminem – jak sobie z nim radzi?.