W Pracowni wspieramy firmy w procesach oceny i rozwoju kompetencji pracowniczych, bazując na zintegrowanym podejściu do zarządzania kompetencjami w organizacji.

Realizujemy następujące projekty w oparciu o indywidualne rozwiązania i sprawdzoną metodologię:
Uslugi-graf

Proponując naszym klientom rozwiązania uwzględniamy systemowe funkcjonowanie organizacji: misję, strategię, cele firmy, strukturę organizacyjną, kulturę organizacyjną, założenia polityki personalnej oraz otoczenie zewnętrzne.

Dostarczane przez nas rozwiązania stanowią spójną całość z procesami ZZL i mogą być wykorzystywane podczas planowania i realizacji wszystkich etapów cyklu zatrudnienia takich, jak rekrutacja i selekcja, oceny okresowe, szkolenia i rozwój pracowników czy planowanie ścieżek kariery.

Cykl realizacji projektu:

cykl
Nasze działania opieramy o następujące zasady:

  • budujemy długotrwałe relacje z klientem oparte na zrozumieniu potrzeb, zaufaniu i profesjonalizmie,
  • pracujemy w oparciu o zintegrowaną wizję HR, której osią są kompetencje pracowników,
  • wykorzystujemy sprawdzoną metodologię i skuteczne narzędzia,
  • stale rozwijamy nasza metodologię w odpowiedzi na zmieniające się warunki biznesowe.