image

Dominika Riahi – Lapczyk

Terapeutka Gestalt, trenerka, kulturoznawczyni, studentka 5 roku psychologii

Zajmuję się wspieraniem osób dążących do szeroko pojętego rozwoju. Towarzyszę tym, którzy pragną pracować nad odkrywaniem własnego potencjału czy poszerzaniem świadomości na swój temat. Wspieram też klientów przeżywających różnorakie trudności życiowe; doświadczających kryzysów emocjonalnych, straty, zagubienia w relacjach z innymi bądź z samym sobą...

Bazą mojej pracy jest – wywodzące się z nurtu psychoterapii egzystencjalnych – podejście Gestalt. Ukończyłam czteroletni kurs w Szkole Counsellingu Gestalt w Krakowie, która współpracuje z włoskim instytutem Associazione Italiana di Counselling. Niezwykle ważnym dla mnie - jako terapeutki ale i człowieka - jest nieustanny rozwój. Mam za sobą wiele godzin terapii własnej, uczestniczę w szkoleniach i warsztatach podnoszących moje kwalifikacje i umiejętności. Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kulturoznawstwo) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Historia kultury). Obecnie realizuję również studia magisterskie na kierunku Psychologia.

Pracuję w gabinecie prywatnym, w relacji indywidualnej, wyłącznie z osobami dorosłymi. Jestem też wolontariuszką w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, gdzie również prowadzę procesy terapeutyczne. Swoim klientom zapewniam komfort, atmosferę bezpieczeństwa i poufność. Moja praca podlega stałej superwizji.

Więcej informacji o mnie znajdziesz na stronach:
www.znanylekarz.pl
www.rozwojowo.eu
Facebook