Katarzyna Wojciechowska

Certyfikowana psychoterapeutka i trenerka Gestalt.

Witaj,
Jestem psychoterapeutką Gestalt, posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi borykającymi się z problemami relacyjnymi, emocjonalnymi, lękami, stanami depresyjnymi, traumą, przeżywającymi stratę ważnej osoby, a także z dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA). Prowadzę warsztaty rozwojowe dla kobiet.

Jako psychoterapeutka towarzyszę osobom zwracającym się do mnie po wsparcie, w twórczym odnajdowaniu sposobów pełniejszego korzystania z drzemiącego w nas potencjału. Głęboko wierzę i doświadczam tego w pracy, że każdy z nas ma zdolność do samoregulacji psychicznej i fizycznej, a psychoterapia Gestalt jest jedną z dróg powrotu do harmonii, przywracania dobrostanu, z którym przychodzimy na świat. Podstawową przesłanką w nucie, który jest mi tak bliski, jest całościowe spojrzenie na człowieka, oraz rola relacji terapeutycznej w procesie zdrowienia. Współczesne badania nad efektywnością terapii potwierdzają fakt, że czynnikiem leczącym w terapii, niezależnie od nurtu, jest relacja tworząca się między klientem a terapeutą. W tym intymnym spotkaniu z światem drugiego człowieka staram się tworzyć przestrzeń akceptacji, szacunku i zrozumienia.

Terapię zwykle rozpoczynamy w momencie dużego kryzysu i bezradności. Dziś wiem, że te trudne momenty w naszym życiu, choć tak bardzo bolesne, dają szansę na zmianę, nasz wewnętrzny rozwój, który w efekcie przy towarzyszeniu terapeuty, daje możliwość prowadzenia bardziej satysfakcjonującego życia.

Fascynację Psychoterapią Gestalt rozpoczęłam od własnego rozwoju w tym kierunku i od lat stanowi ona główny trzon w mojej pracy. Od tamtej pory nieustannie korzystam z wsparcia podczas różnego rodzaju warsztatów i szkoleń, co obok własnego doświadczenia, pomaga mi i inspiruje w pracy.

Całościowe, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii obejmujące praktykę i teorię zakończyłam certyfikatem w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, ponadto posiadam certyfikaty European Association for Psychotherapy (EAP), European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Doświadczenie zdobywałam między innymi w Poradni Terapii Uzależnień, na stażu klinicznym w Górnośląskim Centrum Medycznym oraz podczas praktyki prywatnej. Obecnie praktykuję w Tychach i Katowicach, a moją pracę poddaję regularnej superwizji u Adama Kincla. www.kincel.eu

Więcej o mnie na stronie www.katarzynawojciechowska.pl