background

Team coaching

Team coaching polega na pracy coacha z grupą lub zespołem pracowników w ramach partnerskiej i opartej na zaufaniu relacji.

Dowiedz się więcej

Podczesz coachingu zespołowego możliwe jest polepszenie jakości współpracy, zbudowanie dobrych relacji w grupie oraz wsparcie w realizacji postawionych przed nią celów - w sposób uwzględniający potrzeby i wartości członków zespołu. Metoda team coachingu znacznie przyspiesza proces uczenia się członków zespołu i generowania nowych twórczych rozwiązań. Coach nie daje gotowych recept, tylko wspiera mądrość grupy i pozwala jej uczestnikom znaleźć najbardziej dopasowane do nich.

Team coaching można zastosować do:

  • wzmocnienia motywacji i zaangażowania członków zespołu,
  • budowania zespołu,
  • usprawnienia komunikacji w zespole,
  • pracy nad konfliktem,
  • wypracowania nowych twórczych rozwiązań
  • wsparcia zespołu podczas zmiany


Proces team coachingu jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb organizacji.

Team coachowie Pracowni

Anna Zalewska-Sikora

Psycholog, coach ACC ICF, trener, doradca zawodowy i ds. HR, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji.