background

Wellbeing w organizacji

Podejście wellbeing w organizacjach to wspieranie dobrostanu pracowników w sposób holistyczny, uwzględniający ich emocje, jakość relacji, rozwój, poczucie sensu i równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

Dowiedz się więcej

Model wellbeingu stworzony przez prof. Martina Seligmana, określa pięć kluczowych elementów dobrostanu człowieka.

 • P   Positive emotions (pozytywne emocje)
 • E   Engagement (zaangażowanie)
 • R   Relaionships (relacje)
 • M   Meaning (poczucie sensu / znaczenia)
 • A   Achievement (osiągnięcia i docenienie tego, co się robi)


Istnieje ścisły związek pomiędzy dobrostanem pracownika a jego efektywnością. Zauważa to coraz więcej organizacji kierując działania na wspieranie jakości życia i zadowolenia swoich pracowników.

W ramach programów wellbeing proponujemy:

 • warsztaty zgodne z potrzebami organizacji
 • coaching grupowy i indywidualny
 • konsultacje indywidualne
 • wsparcie psychologa/psychoterapeuty
 • warsztaty arteterapeutyczne
 • rozwiązywanie konfliktu


Projekty z zakresu wellbeig dostosowujemy do potrzeb organizacji i opieramy głownie na założeniach psychologii pozytywnej, psychoterapii Gestalt i praktyce uważności.